ABSTRACTSYSTEM

Samla in, Granska, Besluta

Invajos (fd AppInConf ) marknadsledande abstractsystem är ett webbaserat inlämnings- och granskningssystem som används till vetenskapliga och medicinska konferenser över hela världen. 

När abstracten är inskickade och granskade kan de enkelt överföras/publiceras och schemaläggas i vår virtuella plattform, på hemsidan eller i konferensappen.  

I abstractsystemet kan ansvariga granska och betygsätta inskickade abstracts, göra anteckningar och kommentarer per abstract samt koppla det till en programpunkt eller ett block.

AppInConf är sedan november 2020 en del av Invajo AB.

Abstraktsdelen med inhämtande av abstrakts för värdering av cirka 100 bedömare var också ytterst professionellt gjort från början vilket möjliggjorde en smidig granskning och värdering av abstrakts till antingen oral- eller posterpresentation (eller refusering). Mötet blev helt enkelt en succe med många lovord från deltagare världen över.

Används av några av Sveriges ledande universitet och största vetenskapliga konferenser: 

dashboard
Abstractsystem

Allt du behöver i ett abstractsystem

  • Webbaserat
  • Inlämning
  • Granskning
  • Meddelande
  • Schemaläggning
  • Material till abstraktbok
  • Deltagarmatchning

Sömlös lösning

Håll allt uppdaterat i realtid 

När du schemalägger orala framförande eller postersessioner och använder vår virtuella plattform, konferensapp eller modul för hemsida så slår alla uppdatering igenom på alla ställen vilket underlättar schemaläggningen och sparar mycket tid. Samtidigt kan du känna dig trygg i att du alltid har korrekt information. 

Abtractsystem

Skapa projekt

- Titel
- Författare + tillhörighet
- Text
- Bild
- Ämne
- Föredragen presentation
- Andra anpassade fält

Create abstract project
notify review accept
Process

Granska 

  • Granska
  • Acceptera
  • Notifiera

Schemaläggning

Enkelt bygga program

Du skapar enkelt ditt program online med hjälp av vår användarvänliga programbyggare. 

Med hjälp av så kallad "drag and drop" flyttar du sedan enkelt rätt abstract till rätt programpunkt och systemet hjälper dig att anpassa tiderna för respektive abstract för att programmet ska hålla. 

schemaläggning abstracts

Kontakta oss